MapBooking

MapBooking benyttes til ruteplanlægning og ruteoptimering i mange brancher – så uanset om der transporteres gods, personer eller udføres eksterne opgaver eller serviceydelser – er MapBooking en velegnet løsning.

Med MapBooking bliver dine ruter med garanti langt mere optimale end nu og der er mange penge at hente på sparede transportomkostninger.

Spar penge og tid – Alle MapBooking kunder opnår betydelige besparelser i kilometer, køretid, CO2, materiel samt personale ressourcer til planlægning, opfølgning og administration af kørsels- og serviceopgaver.

De forventede direkte besparelse afhænger naturligvis af ens kørselsopgaver og kørselsmængder. MapBooking brugere opnår typisk besparelse på kørte kilometer og tid på mellem 8% og 20%.

Det rigtige værktøj – Det er vigtigt, at vælge det rigtige “værktøj”, hvis din virksomhed har behov for kørselsplanlægning og ruteoptimering. Med MapBooking kan langt de fleste virksomheder forvente en besparelse på mindst 10-15%. Herudover kommer de administrative fordele ved at ruteplanlægning og disponering  foregår automatisk.

Integration – MapBooking understøtter direkte databaserne SQL-server, MySql og Access. MapBooking kan enkelt integreres med andre databaser ved brug af vores integrationskomponent. 70% af vores kunder har en MapBooking løsning, som er 100% integreret med deres ERP-system eller database, mens de resterende har en delvis integration eller benytter MapBooking som stand alone.

Yderligere information findes på hjemmesiden http://www.mapbooking.dk/.

 

Gant diagram i MapBooking over de planlagte ruter.