MapBooking

MapBooking benyttes til automatisk og manuel rutedisponering i en række forskellige brancher

Spar tid, penge og ressourcer – Alle MapBooking kunder opnår betydelige besparelser i kilometer, køretid, CO2, materiel samt ressourcer til planlægning, opfølgning og administration af kørsels- og serviceopgaver.

De forventede direkte besparelse afhænger naturligvis af ens kørselsopgaver og kørselsmængder. MapBooking brugere opnår typisk besparelse på kørte kilometer og tid på mellem 6% og 16%.

Det rigtige værktøj – Det er vigtigt, at vælge det rigtige “værktøj”, hvis din virksomhed har behov for kørselsplanlægning og ruteoptimering. Med MapBooking kan langt de fleste virksomheder forvente en besparelse på 8-12%. Herudover kommer de administrative fordele ved at ruteplanlægning og disponering  foregår helt eller delvis automatisk.

Integration – MapBooking kan integreres med jeres nuværende ERP-system. Erhvervelse af en MapBooking licens tilbydes  til fast pris inkl. integration med virksomhedens økonomisystem.

Yderligere information findes på hjemmesiden http://www.mapbooking.dk/.

 

Gant diagram i MapBooking over de planlagte ruter.