Værktøjer

TetraSoft har nogle generelle værktøjer og services, som kan have interesse for virksomheder, som ikke bruger vores software produkter.

Ruteberegning

Har man behov for løbende at optimere sine ruter anbefaler vi vores standard produkter i form af MapBooking eller MapFleet+.

Har man kun sjældent behov for ruteberegning fordi ens ruter er meget stationære eller har man behov for meget simple ruteberegninger tilbydes nogle alternativer.

5 ruter med maks. 5 stop: Vi har en hjemmeside, hvor man gratis kan beregne den optimale rutesekvens. Ruteberegningen tager ikke hensyn til kapaciteter, leveringstider, prioriteter m.v. og der kan maks. oprettes 5 stop. Der betales ikke abonnement. Klik på  [Gratis Ruteberegner] for at åbne denne.

40 ruter med 40 stop per rute: Den gratis ruteberegner kan opgraderes til en abonnementløsning med Excell upload af stop, som kan optimere sekvensrækkefølge for ruter med op til 40 stop. Abonnementløsning en koster 1.400,- eks. moms per år og har tilhørende App til automatisk navigation mellem de enkelte stop uden adresseindtastning.

Adresser og validering

Det er ikke altid let at stave danske vejnavne korrekt – der findes mange forkortelser og variationer af de samme navne – hvem kan lige stave til Christian X’s Alle som det staves i det officielle vejregister og hvor Alle’ staves med apostrof på skilte i kommunen.

Mange ERP-systemer håndterer adresser som rene indtastninger, hvor vejnavn, husnummer, bogstav, etage og side står i samme datafelt. Det fungerer helt fint hvis den præcise adresse ikke er vigtig.

TetraSoft har værktøjer til adressevask, adresseopslag i ERP-systemer og kan tilbyde adressedatabaser med løbende  opdatering og med supplerende oplysninger i form af eksempelvis x-y-lokationskoordinater.

WEB booking

TetraSoft kan i tilknytning til MapBooking og MapFleet tilbyde et web booking modul.