Værktøjer

TetraSoft har nogle generelle værktøjer og services, som kan have interesse for virksomheder, som ikke bruger vores software produkter. Hvis du har interesse i nogle af værktøjerne, så kontakt TetraSoft for yderligere oplysninger.

Ruteberegning

Har man behov for løbende at optimere sine ruter anbefaler vi vores standard produkter i form af MapBooking eller MapFleet+. Har man kun sjældent behov for ruteberegning fordi ens ruter er meget stationære eller har man behov for meget simple ruteberegninger tilbydes nogle alternativer.

5 ruter med maks. 5 stop: Vi har en hjemmeside, hvor man gratis kan beregne den optimale rutesekvens. Ruteberegningen tager ikke hensyn til kapaciteter, leveringstider, prioriteter m.v. og der kan maks. oprettes 5 stop. Der betales ikke abonnement. Klik på  [Gratis Ruteberegner] for at åbne denne.

Flere ruter og mange stop: Den gratis ruteberegner kan opgraderes, så der kan indtastes eller uploades regneark med mere end 5 stop. Stop kan samtidig fordeles på flere biler og ruter. Ruteberegningen kan tage hensyn til bilers operationstid, kapaciteter på biler og stop, leveringstider og prioriteter på hver enkelt stop. For at få adgang til hjemmesiden skal du kontakte TetraSoft. Der betales abonnement.

WEB service til tids- og afstandsberegning: Vi har en webservice, hvor man kan få beregnet afstande og køretider mellem en sekvens af adresser. Der er særskilte hastighedsoplysninger for forskellige køretøjskategorier, så køretider kan beregnes korrekt for biler, lastbiler, busser og cykler. Der betales abonnement.

Adressehåndtering

Der bruges ofte ressourcer på at håndtere forkerte adresser. Det gælder både adresser som indtastes i ERP-systemer og adresser som indtastes på hjemmesider. TetraSoft har flere adresseprodukter og fælles for dem er, at de opdateres mindst 1 gang årligt og ofte 1 gang per kvartal.

Adressedatabase: Vi kan levere adressedatabaser med punkt adresser for hele Europa. I tilknytning til adressedatabasen kan leveres komponent til adresseopslag, som kan integreres med ERP-systemer, hjemmesider o.l. Der betales abonnement.

WEB adresseservice: Vi kan levere en web baseret adresseservice, hvor adresserne slås op. Adresseservicen kan indkorporeres på egne web sider. For en række lande heriblandt Danmark, kan adresser leveres som punkt adresser med koordinater. Der betales abonnement.

Få adresse udfra telefonnummer: Vi kan levere an adresse service til hjemmesider, hvor adresse hentes via telefonnummer. Der betales abonnement.

Data- og databasesynkronisering

Det behøver hverken at være dyrt eller besværligt, at udveksle data mellem forskellige databaser og ERP-systemer.  TetraSoft har en række services, som forestår online synkronisering 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Database synkronisering: I forbindelse med vores egen integration til en række ERP- og databasesystemer har vi udviklet en Windows-service, hvor man med simple SQL-statements kan synkronisere data mellem forskellige databaser og servere. Integrationsservicen understøtter umiddelbar databaserne SQL-server, MySQL og Access, men kan udvides til at dække andre databaser. Der betales abonnement.

Filer til database: Hvis man har flere delsystemer, som ikke kan tale sammen databasemæssigt. Det kan f.eks. være et inhouse ERP-system og et hostet / cloud baseret system til booking, salg eller lignende kan det være nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at udveksle data via filer. Vi har udviklet en kommunikationsservice, som sammen med vores Windows-service til databasesynkronisering kan forstå indlæsning af filer til databaser. Der betales abonnement.

WEB booking

TetraSoft kan tilbyde et web booking modul, som kan integreres på egen hjemmeside. Modulet kan bl.a. indeholde adresse opslag via telefonnummer, adresseopslag via database, afstandskalkulation, priskalkulation m.v.

Booking modul er fuldt integreret med MapBooking, men kan enkelt integreres med eksterne databaser og ERP-systemer.